ליויי חתן בכותל, עם חופה, תופים ושופרות והמון שמח - תמונות

עלייה לתורה מענינת יותרהמון אנרגיות בתהלוכה לכותל

נחמנים מלוים את החתן לכותלברסלבים רוקדים עם חתן בר מצווה בכותל


תקיעת שופר לחתן בר מצווה


נחמנים בתופים ובמחולות בכותל

מלוים את החתן עם חופה בכותל


תקיעת שופר לחתן בר מצווה בכותל