נשען רק עליך - גרסת ברסלב לשיר with or without you

נחמנים המשמחים בארועים הפיקו שיר חדש נוסף , והרי הוא לפניכם

מילות השיר:
פרוייקט שירים של הנחמנים ארועים

עליך משליך את תנועותי

של כל ימי ולילותי

ושואל איכהממשיך בשביל ומנסה

ליבי חפץ למצוא רוצה

את מקום כבודךנשען רק עליך

נשען רק עליךבמציאות על הקצה

על גשר צר אני חוצה

בדרכי אליך

נשען רק עליך

נשען רק עליךאין אף אחד

נשען רק עליךעובר הזמן

אני נדחק אל הפינה

ושוב נזכר אז ש...

אין בעולם ייאוש

אז משליך עצמי עליך

משליך עצמי עליך

את עצמי את עצמי

נשען רק עליך

אין אף אחד נשען רק עליך