נחמנים משמחים בבר מצוות חתונות ואירועיםמה זה ברסלב?

כמובן זה הספרים של רבי נחמן,

העצות של רבי נחמן, בודאי!!

הברסלבים עם השמחה הספרים והעצות


אבל גם האנשים.
עובדי השם,
לומדים,
מתפללים,
וכמובן מפיצים אור ושמחה בכל הארץ.

הם יחלפו עם הרכב ברחוב,
וגם אפשר להזמין אותם, את הנחמנים,  לארועים
וכמובן יש ברכבים ספרים עם העצות הנפלאות