צפו בנחמנים עושים שמח בתהלוכה עם בני עקיבא מודיעין (פרשת ויצא תשע"ו)