עוד חיזוק לשיר, מבית היוצר של מזור אדום. והפעם "לכו נרננה"


שר: משה פרץ
מילים: תהילים, התיקון הכללי, התקשרות לצדיק
מוקסס על ידי רוני מלר
מתוך פרוייקט "רמזור אדום" - לריקודים ברמזורים
הנחמנים משמחים גם בארועים
http://www.na-nach.com/

לכו נרננה להשם
נריעה לצור ישעינו
נקדמה פניו בתודה
בזמירות נריע לו
כי אל גדול ה'
הוא מלך גדול על כל אלוהים

הריני מקשר עצמי בעשרה מזמורי אלו (של התיקון הכללי)
לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו
ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר
קדושים אשר בארץ המה
ובפרט לרבנו הקדוש
צדיר יסוד עולם
נחל נובע מקור חכמה
רבנו נחמן בן פיגא

זכותם תגן עלינו
ועל כל ישראל
אמן
הפרוייקט של נחמנים בארועים