הדלקת נרות חנוכה - עם הנחמנים - במועדון סיטי הול - חיפה (תמונות)