לוחמי צה"ל ולוחמי ברסלב בשיתוף פעולה

ללוחמי צה"ל וללוחמי ברסלב יש קשר הדוק, לא רק במלחמות, גם בימים רגילים, בארועים פנימיים של הצבא, בארועים משפחתיים של הלוחמים, וכמובן במחסומים ובכל מקום אפשרי. האהדה ההדדית מתבטאת בריקודים המשותפים כמעט בכל מקום אפשרי.
בשירת "מפי אל מפי אל יבורך כל ישראל"  "בעיר ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה"   "הלילה לילה לילה שמחה גדולה הלילה" ועוד המון שירים ומחרוזות שכיסו תהלוכה של שעה-פלוס, בשכונת גילה בירושלים.

בתהלוכה נראו חיילים עם כמותות אדומות, ירוקות וסגולות, מחובקים זה עם זה, מחבקים את הספר תורה, וקופצים עם הברסלבים המשמחים בארועים שליוו את התהלוכה עם הוואן המוזיקלי.

התהלוכה החלה מבית המשפחה שכתבו את הספר עבור נשמת בנם שנפל בקרב, עד לבית הכנסת הגדול שבשכונה. בהשתתפות מאות מתושבי השכונה.

אשריהם ישראל!!

נחמנים עושים שמח בהכנסת ספר תורה

נחמנים משמחים עם די גי על הגג של הוואן