תאמיני - יהודה הקבצן. רמיקס


 רימיקס חדש מתוך הפרויקט "רמזור אדום" לשיר של יהודה תורג'מן המכונה "הקבצן", ביצוע רימיקס המעבד המוכשר רוני מלר.
כבר מזמן נשמתי יודעת שהשם תמיד איתה

רק צדיק אמיתי יחבר אותה למקור האמונהרבי נחמן ירפא אותך מכל מחלה

תאמיני, רק אז תביני

הכל נמצא באומןתיקון המידות

וכל האבדות

נמצאות אצלו בציון הקדוש

שום דבר לא אבוד

כי הכרת אותו, את רבנו הקדושרבי נחמן ירפא אותך מכל מחלה

תאמיני, רק אז תביני

הכל נמצא באומן

פרוייקט השירים של הנחמנים בארועים